แสงประหลาดขณะเกิดแผ่นดินไหว

แผ่นดินไหวยังเป็นภัยธรรมชาติที่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายล่วงหน้าได้เลย ไม่มีใครรู้ถึงว่าจะเกิดแผ่นดินไหวเมื่อใดซึ่งข้อมูลจากการเกิดแผ่นดินไหวนั้นรู้เพียงว่าเกิดการการปรับสมดุลของแผ่นเปลือกโลกที่เคลื่อนที่ตลอดเวลาทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนตามมา ทั้งนี้ระหว่างเกิดแผ่นดินไหวก็จะมีปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่หาชมยากคือ แสงประหลาดที่เกิดขึ้นขณะแผ่นดินไหว แสงดังกล่าวจะมีลักษณะคล้ายกับแสงจากฟ้าแล็บหรือแม้แต่แสงที่มีลักษณะคล้ายกับรุ้งกินน้ำหรือแสงออโรร่า แสงเหล่านี้นักวิทยาศาสตร์เรียกว่า แสงแผ่นดินไหว จะเกิดขึ้นระหว่างการเกิดแผ่นดินไหว หรือ ก่อนเกิดแผ่นดินไหว แสงประหลาดนี้นักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถหาคำอธิบายถึงสาเหตุการเกิดได้ มีการเสนอทฤษฎีหลายอย่างที่กล่าวถึงแสงประหลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการเกิดแผ่นดินไหวทั้งทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์รวมไปถึงทฤษฎีสบทบคิดของรัฐบาลในประเทศมหาอำนาจที่มีการกล่าวอ้างว่ากล่าวกับการทดลองบางอย่าง ซึ่งนั่นอาจจะดูไกลตัวไป สำหรับทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์มีการหยิบเอาข้อมูลต่างๆมาพูดถึลแสงแผ่นดินไหว เช่น เกิดจากสนามไฟฟ้าเข้มจากเพียโซอิเล็กทริก ซึ่งสนามไฟฟ้านี้ทำการเสียดสีและแรงเครียดที่ปล่อยออกมาจากเปลือกโลกและทำให้เกิดการเรืองแสง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการหยิบยกเอาทฤษฎีอย่าง UFO มาใช้มาแล้ว แม้ว่าทฤษฎีทั้งในวิทยาศาสตร์, ทฤษฎีการสมทบคิด หรือแม้แต่ทฤษฎีเกี่ยกับ UFO ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าแสงแผ่นดินไหวเกิดขึ้นจากอะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไร นอกจากแสงแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นนั้นยังมีทฤษฎีของพฤติกรรมสัตว์ต่างๆที่มักแสดงพฤติกรรมประหลาดก่อนการเกิดแผ่นดินไหว และภัยพิบัติอื่นๆ ซึ่งตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ยังงงว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร