ผลกระทบของแผ่นดินไหวและความเชื่อ

แผ่นดินไหวเกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเพื่อปรับสมดุลของแผ่นเปลือกโลกให้คงที่ ซึ่งเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานใต้โลก ซึ่งรุนแรงมากหรือน้อยตามการสะสมของพลังงานความร้อน บริเวณรอยต่อของเปลือกโลก ซึ่งเป็นบริเวณแนวรอยเลื่อนที่มีพลังมากที่สุด แผ่นดินไหวส่วนใหญ่เกิดขึ้นมากในญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่มีแผ่นดินไหวมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่แนวรอยเลื่อนของเปลือกโลกพอดี

แผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากธรณีภาคใต้เปลือกโลก เมื่อเกิดแผ่นดินไหวจะส่งผลกระทบมากเมื่อมันเกิดขึ้น โดยแผ่นดินไหวที่เกิดนั้นจะรุนแรงมากน้อยตามแรงเค้นของเปลือกโลกหากเกิดขึ้นอย่างรุนแรงจะส่งกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างต่างๆทำให้เกิดการถล่มของภูเขา รวมถึงผลกระทบทางอ้อมที่เกิดขึ้น การเกิดแผ่นดินไหวใกล้กับภูเขาไฟ อาจทำให้ภูเขาไฟระเบิดได้  อีกทั้งหากเกิดในจุดที่มีภูเขาสูงชันก็คงเกิดการถล่มของแผ่นดินขนาดใหญ่ทับบ้านเรือนได้ หรือหากเกิดขึ้นใต้ทะเลก็อาจก่อให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิ ซัดถล่มตามแนวชายฝั่ง ยิ่งทำเกิดความเสียหายมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันมีการสร้างตึกระฟ้าและมีโครงสร้างเหล็กกล้าที่แข็งแรง ยืดหยุ่นต่อการเกิดแผ่นดินไหว

ในสมัยโบราณมีความเชื่อถึงการเกิดแผ่นดินไหวมากมาย เช่น คนญี่ปุ่นเชื่อว่าแผ่นดินไหวเกิดจากปลาดุกยักษ์ที่อาศัยอยู่ใต้ดิน เมื่อมันเคลื่อนตัวก็จะทำให้เกิดแผ่นดินไหว หรือ ชาวโรมันเชื่อว่าแผ่นดินไหวใต้ทะเลเกิดขึ้นเพราะเทพโพไซดอนกระทืบเท้าลงท้องทะเล ทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและคลื่นสึนามิ และความเชื่ออีกอย่างคือ เทพวัลแคนซึ่งเป็นช่างตีเหล็กได้ตีเหล็กและเกิดแรงสั่นสะเทือนมหาศาลและไฟที่เกิดจากการตีก็ทำให้เกิดภูเขาไฟระเบิดด้วย