แผ่นดินไหว เกิดขึ้นอย่างไร

แผ่นดินไหว เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ร้ายแรงมาก เมื่อมันเกิดขึ้นก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล แผ่นดินไหวคือการสั่นสะเทือนของพื้นดิน เกิดจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกซึ่งรุนแรงมากน้อย ตามการเคลื่อนตัวและแรงเสียดทาน แผ่นดินไหวมักเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาซึ่งเป็นการปรับสมดุลของเปลือกโลก บางครั้งเราอาจไม่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือน นักธรณีวิทยาเชื่อว่าแผ่นดินไหวเกิดขึ้นบนโลกเราวันละ 1,000 ครั้ง แต่เป็นการสั่นไหวขนาดเล็กซึ่งเราแทบไม่รู้สึกเลย

แผ่นดินไหวมักเกิดขึ้นตามแนวรอยเลื่อนขนาดใหญ่ของเปลือกโลก ซึ่งมีมากในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นจุดที่เรียกว่า วงแหวนแห่งไฟ มักเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งและขนาดความรุนแรงตั้งแต่ ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่การเคลื่อนตัวของชั้นหินขนาดใหญ่และมีการเสียดสีแตกหักและการโอนถ่ายพลังงานมหาศาล ศูนย์กลางของแผ่นดินไหวนั้นมักเกิดขึ้นใต้จุดเปลือกโลกลึกลงไปหลายกิโลเมตร แผ่นดินไหวเกิดขึ้นได้ทั้งบนพื้นดินและใต้ทะเล ซึ่งการเกิดขึ้นใต้ทะเลก่อให้เกิดคลื่นสึนามิได้

แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างหนึ่งที่นักธรณีวิทยายังไม่สามารถทำนายการเกิดได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดได้ยากและไม่สามารถคำนวณได้เลยว่าแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเมื่อใด ซึ่งภายใต้โลกของเราเป็นชั้นของความร้อนและลาวาจำนวนมาก ความร้อนที่สะสมอยู่ใต้โลกนั้นในบริเวณใดบริเวณหนึ่งตามจุดรอยเลื่อนนั้นอาจมีการสะสมพลังงานใต้พื้นโลก ที่เรียกว่าความเครียด เมื่อความร้อนสะสมมากขึ้นก็จะถูกปลดปล่อยออกมา การวัดแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวโดยเริ่มแรกถูกตั้งชื่อการวัดแบบโมเมนต์ ซึ่งถูกปรับระดับเป็นตัวเลข ต่อมาจึงวัดระดับเป็นมาตราริกเตอร์ แต่มาตรานี้เป็นมาตราท้องถิ่นจึงมีการตั้งมาตราแบบสากลว่า แมกนิจูด ในปัจจุบัน

 

 

 

แผ่นดินไหวประเทศเฮติ ปี 2010

ประเทศเฮติ เป็นประเทศมีลักษณะเป็นเกาะตั้งอยู่ในแถบทะเลแคริเบียน และเป็นประเทศที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมาก ซึ่งประเทศเฮติตั้งอยู่ใกล้กับแผ่นเปลือกโลกแคริเบียน และแผ่นอเมริกาเหนือ ซึ่งตั้งในช่วงรอยเลื่อน อีกทั้งบริเวณของประเทศเฮติมีลักษณะเป็นดินอ่อนและโคลนชุ่มน้ำ เช่นเดียวกับพื้นที่ในกรุงเทพ เมื่อเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงทำให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อบ้านเรือนและทรัพย์สิน ซึ่งแผ่นดินไหวรุนแรงครั้งนี้เกิดขึ้นวันที่ 12 มกราคม ปี 2010 ศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองหลวงราว 25 กิโลเมตร แผ่นดินไหวรุนแรงครั้งนี้เกิดขึ้นที่ความลึก 13 กิโลเมตร ความรุนแรง 7.0 แมกนิจูด เนื่องจากพื้นที่อาศัยในประเทศเฮตินั้นมีบ้านเรือนปลูกอย่างแออัด ทำให้ช่วงเกิดแผ่นดินไหวก่อเกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงและมีผู้คนได้รับผลกระทบกว่า 3 ล้านคน และเป็นแผ่นดินไหวรุนแรงที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในเฮติ

หลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหว นานาประเทศได้ตอบสนองต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติด้วยการส่งความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม รับประกันที่จะส่งเงินสนับสนุนและส่งทีมกู้ภัยและทีมแพทย์ วิศวกร และพนักงานช่วยเหลือ ระบบการสื่อสาร สิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่งทางอากาศ ทางบก และทางน้ำ โรงพยาบาล เนื่องด้วยประชาชนของเฮติมีจำนวนมาก ทำให้อาหารที่ส่งมาไม่เพียงพอ ประชาชนมีการแย่งชิงอาหารและน้ำจนการจราจรขึ้น หลากหลายประเทศเพิ่มกำลังการช่วยเหลือเพิ่มมากขึ้น นักธรณีวิทยาระบุว่าพื้นที่บริเวณเฮตินั้นเป็นดินอ่อน เมื่อเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงจะเกิดความเสียอย่างหนักรวมถึงอาคารที่สร้างนั้นไม่ได้ออกแบบรองรับแผ่นดินไหวรุนแรง ในเหตุการณ์นั้นมีผู้เสียชีวิตราว 213,000 – 220,000 คน ประชาชนไร้ที่อยู่อาศัยกว่า 3 ล้านคน