แผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงราย ปี 2557

แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นทั่วโลกมีความรุนแรงที่แตกต่างกันไปตามความรุนแรงของพลังงานใต้เปลือกโลก แม้แต่ในประเทศไทยซึ่งมีแนวรอยเลื่อนที่ยังมีพลังอยู่ แม้ว่าจะไม่ใช่รอยเลื่อนใหญ่แต่รอยเลื่อนในไทยก่อให้เกิดความเสียหายได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อปี พ.ศ. 2557 เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงมีจุดศูนย์กลางอยู่ในประเทศไทยบริเวณจังหวัดเชียงราย ทำให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างจำนวนมาก

แผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้น เมื่อเวลา 18.08 น. ตามเวลาประเทศไทย เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขึ้นซึ่งจุดศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ต่อมาสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ได้สรุปจุดรายงานของแผ่นดินไหวใหม่ว่า จุดศูนย์กลางอยู่ที่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย แผ่นดินไหวครั้งนี้นับว่าเป็นแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงมากที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 แมกนิจูด ความลึก 7 กิโลเมตร แผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนพะเยา อีกทั้งยังเป็นแผ่นดินไหวในระดับตื้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบอย่างมาก แผ่นดินไหวมีความรุนแรงยังรู้สึกไปไกลถึง ตัวเมืองเชียงใหม่ ลำปาง รวมถึงตึกสูงในกรุงเทพ ได้รับรู้แรงสะเทือน โดยเฉพาะในตัวเมืองเชียงรายซึ่ง ท่าอากาศยานเชียงรายได้รับผลกระทบอย่างหนักแต่มีรายงานว่า รันเวย์และสนามบินไม่ได้รับความเสียหาย

อีกทั้งโบราณสถาน โดยเฉพาะวัดต่างๆในเชียงรายได้รับความเสียหายอย่างหนัก ในวัดอุดมวารีมีพระรูปรูปองค์เกิดความเสียหายมาก รวมถึงวัดร่องขุ่น ที่โดยแรงสั่นสะเทือนทำให้เกิดความเสียหายต่อสถาปัตยกรรมของวัด ซึ่งต้องใช้เวลาปรับปรุงนานถึง 2 ปี นอกจากนี้ทางหลวงต่างๆได้รับความเสียหายหนัก เกิดรอยแตกใหญ่รวมถึงบ้านเรือนประชาชนทำได้ความเสียหาย นับว่าเป็นแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงอีกเหตุการณ์หนึ่งของไทย