แผ่นดินไหวประเทศเฮติ ปี 2010

ประเทศเฮติ เป็นประเทศมีลักษณะเป็นเกาะตั้งอยู่ในแถบทะเลแคริเบียน และเป็นประเทศที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมาก ซึ่งประเทศเฮติตั้งอยู่ใกล้กับแผ่นเปลือกโลกแคริเบียน และแผ่นอเมริกาเหนือ ซึ่งตั้งในช่วงรอยเลื่อน อีกทั้งบริเวณของประเทศเฮติมีลักษณะเป็นดินอ่อนและโคลนชุ่มน้ำ เช่นเดียวกับพื้นที่ในกรุงเทพ เมื่อเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงทำให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อบ้านเรือนและทรัพย์สิน ซึ่งแผ่นดินไหวรุนแรงครั้งนี้เกิดขึ้นวันที่ 12 มกราคม ปี 2010 ศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองหลวงราว 25 กิโลเมตร แผ่นดินไหวรุนแรงครั้งนี้เกิดขึ้นที่ความลึก 13 กิโลเมตร ความรุนแรง 7.0 แมกนิจูด เนื่องจากพื้นที่อาศัยในประเทศเฮตินั้นมีบ้านเรือนปลูกอย่างแออัด ทำให้ช่วงเกิดแผ่นดินไหวก่อเกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงและมีผู้คนได้รับผลกระทบกว่า 3 ล้านคน และเป็นแผ่นดินไหวรุนแรงที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในเฮติ

หลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหว นานาประเทศได้ตอบสนองต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติด้วยการส่งความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม รับประกันที่จะส่งเงินสนับสนุนและส่งทีมกู้ภัยและทีมแพทย์ วิศวกร และพนักงานช่วยเหลือ ระบบการสื่อสาร สิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่งทางอากาศ ทางบก และทางน้ำ โรงพยาบาล เนื่องด้วยประชาชนของเฮติมีจำนวนมาก ทำให้อาหารที่ส่งมาไม่เพียงพอ ประชาชนมีการแย่งชิงอาหารและน้ำจนการจราจรขึ้น หลากหลายประเทศเพิ่มกำลังการช่วยเหลือเพิ่มมากขึ้น นักธรณีวิทยาระบุว่าพื้นที่บริเวณเฮตินั้นเป็นดินอ่อน เมื่อเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงจะเกิดความเสียอย่างหนักรวมถึงอาคารที่สร้างนั้นไม่ได้ออกแบบรองรับแผ่นดินไหวรุนแรง ในเหตุการณ์นั้นมีผู้เสียชีวิตราว 213,000 – 220,000 คน ประชาชนไร้ที่อยู่อาศัยกว่า 3 ล้านคน